Jesenné minitrhy


Jesenné minitrhy

Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov praktickej školy, ako aj pestovať kladný vzťah k prírode, posilniť povedomie o využívaní odpadového materiálu a prírodnín pri príležitosti „Dušičkových“ sviatkov.

Žiaci sa venovali výrobe „dušičkových“ dekorácií z odpadového materiálu, ako sú kartóny, letákový papier a ich následnej výzdobe – obalenie machom, ozdobným drôtikom, estetické naaranžovanie prírodnín (sušené kvety, šípky, makovičky, listy, čečina).

Hotové výrobky  predávali vo vestibule školského internátu, kde si ich mohli zakúpiť rodičia i pracovníci školy. Žiaci  mali radosť z toho, že mohli využiť  svoju šikovnosť, každý v rámci svojich schopností a zručností. Do všetkých aktivít sa zapájali s radosťou.