Kurz ochrany človeka a prírody


 

V dňoch 25.-27.5. 2016 sa v našej škole konal Kurz ochrany človeka a prírody, ktorý bol určený pre žiakov 3. ročníkov OU. Cieľom kurzu bolo priblížiť žiakom starostlivosť o zdravie človeka, ochranu prírody pomocou praktických činností.  Kurz priniesol žiakom veľa pozitívnych zážitkov a skúseností.