Letné účelové hry a didaktické hry v prírode


Dňa 12.06.2018 sa uskutočnila akcia Letné účelové hry a didaktické hry v prírode pre žiakov A variantu. Akcia sa začala spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. Žiaci si akciu naplno užili, pripravené aktivity zvládli na výbornú – dokazovali svoju zdatnosť, odvahu, radosť z pohybu …