Noc s bibliou


Noc s Bibliou

V dňoch 7.2.2020 – 8.2.2020 bolo v škole veselo aj v noci. Uskutočnila sa totiž noc s Bibliou. Zúčastnilo sa jej 19  detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom „Objavujeme biblické mestá“. Každé mesto malo pre deti pripravené úlohy, ktoré  preverili  nielen vedomosti  detí, ale aj ich zručnosti. Po ich splnení čakala deti ešte nočná hra v sprievode  panien z biblického podobenstvá o múdrych a nerozumných pannách.  Noc sme zakončili spoločnou modlitbou pri sviečkach, ktorá bola poďakovaním za spoločne strávené chvíle. Pre vytrvalcov bolo pripravené ešte nočné pozeranie filmu.