Noc čítania Biblie


 

V dňoch 8. – 9.4.2016  sa v knižnici našej školy uskutočnila akcia Noc čítania Biblie s témou Božie milosrdenstvo

 

Našou úlohou bolo spoznať Božie milosrdenstvo a naučiť sa ako ho dosiahnuť. Rozprávali sme sa o Biblii, čítali sme z nej, pozerali sme príbeh o „Márnotratnom synovi“, naučili sme sa hymnu SDM v Krakove. V noci sme sa boli prejsť ku kostolu v NO. Pozerali sme príbeh o sv. Faustíne, modlili sme sa ruženec k Božiemu milosrdenstvu a rozprávali sme sa o sv. spovedi. Žiaci dostali knižku o Božom milosrdenstve domov. Všetkým sa akcia páčila a prišli by aj nabudúce.   Mgr. Daniel Dibdiak