Novoročná kapustnica v OU a PrŠ


Stretnutie po prázdninách

Pri spoločnom stretnutí po prázdninách sa dňa 17.01 2020 vonkajšie priestory našej školy zaplnili smiechom, hudbou, priateľskou atmosférou a výbornou  Novoročnou kapustnicou. Samozrejme nechýbal nealkoholický punč, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Nového roka. Takto sme vstúpili do roka 2020 s novými myšlienkami a cieľmi spolu s kolegami a žiakmi odborného učilištia a praktickej školy. V tomto čase sme si želali zas a zas veľa šťastia, zdravia, úspechov, lásky a život bez prekážok. Veríme, že sa o rok takto stretneme zas.