Popoludnie s rozprávkou


Dňa 15.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci si vypočuli viaceré rozprávky v podaní pani vychovávateliek a následne sa pokúšali o jednoduchú reprodukciu. Snažili sa rozvíjať komunikačné zručnosti odpoveďami na všetečné otázky pani vychovávateliek. Potom deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy podľa svojho výberu – mohli si vybrať z viacerých rozprávok svoju najobľúbenejšiu. Popoludnie ukončili spoločnou prácou, kedy zhotovovali plagát, kde použili vymaľované pracovné listy a vypracovaný kvízový hárok o rozprávkach. Akcia sa deťom veľmi páčila a už teraz sa tešia na marec v ďalšom kalendárnom roku.