Popoludnie s rozprávkou


Dňa 30.03.2017 sa uskutočnila akcia pod názvom Popoludnie s rozprávkou pri príležitosti mesiaca marec – mesiaca knihy. Zúčastnili sa na nej deti zo školského klubu aj školského internátu. Deti sme rozdelili do družstiev podľa veku.

Začiatok akcie sa niesol v piesni Cesta do rozprávky, ktorá zmotivovala deti k danej téme. Pokračovali sme aktivitami:

  • rozprávanie o rozprávke,
  • hlavné znaky rozprávky,
  • magické čísla v rozprávke,
  • skladanie puzzle,
  • dramatizácia rozprávky,
  • kvíz: Poznáš tieto rozprávky?
  • aktivity podľa výberu žiakov.

Po spoločnej práci si deti oddýchli pri sledovaní DVD, tie, ktoré rozprávku nesledovali si mohli  vybrať z ponúknutých maľovaniek. Na záver všetci dostali sladkú odmenu.