Slávik


Dňa 31.1.2019 sa konalo školské kolo v speváckej súťaži Slávik 2019. V úvode sa žiaci rozcvičili v dychových, hlasových a artikulačných rozcvičkách. Predstavila sa porota v zložení: Mgr. A.Sumegová, Mgr. V. Polhorská a PhDr. PaedDr. Z. Zátopková.

Na začiatku nás povzbudili naši najmenší slávici zo špeciálnej materskej školy pod vedením Mgr. P. Parižovej a Mgr. Z. Kompanovej- Bolekovej , ktorí vystúpili s krásnymi ľudovými piesňami spojenými s tancom- Kolo, kolo mlynské, Maličká som.

Žiaci A-variantu boli rozdelení do nasledujúcich kategórií:

1.kategória: 1-3.ročník- 1. miesto: Tomáš Tóth, 2.miesto Peter Revaj, 3.miesto: Lucka Chudá, cena poroty: Tobias Gemeľa

2.kategória: 4-5.ročník- 1.miesto: Daniel Filo, 2.miesto: Tobias Klinovský, 3.miesto: Kristián Piták, cena poroty: Anna Mária Murínová

3.kategória: 6-7. ročník 1.miesto: Šimon Taraj, 2.miesto: Kevin Krysztof Jasnowski, 3.miesto: Marián Oselský, cena poroty: Anežka Jančová

4.kategória: žiaci 8-9. ročníka 1.miesto: Dominika Tarkuličová, 2.miesto: Andrej Hojo, 3.miesto: Daniela Kováčová, cena poroty: Rebecca Čerbáková

Celé predpoludnie sa nieslo v duchu spevu, tanca, dobrej nálady a pohostenia.

Na záver nás odprevadila do tried, kde si žiaci prevzali svoje polročné vysvedčenie, Alžbetka Sivčáková.