Vôňa vianočného času


Vôňa vianočného času

Žiaci pod vedením vychovávateliek vyhotovovali pozdravy, upiekli a ozdobili medovníčky, ktoré následne venovali klientom Centra seniorov v Námestove. Počas odovzdávania predviedli krátky program, súčasťou ktorého boli koledy, tance a piesne v prevedení žiakov.

Jedno popoludnie bolo vyhradené pre rozprávky, kedy si žiaci mohli pozrieť, prečítať alebo vypočuť rozprávky podľa vlastného výberu v školskej knižnici.

Žiaci ukončili činnosť v tomto kalendárnom roku vianočnou besiedkou, deti zo školského internátu mali aj slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila i pani zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola, pečením koláčikov a vlastným krátkym programom. Akcia prebehla vo vianočnom duchu, žiaci spolupracovali, navzájom si pomáhali a tešili sa, že mohli spríjemniť tento predvianočný čas tak sebe aj starším ľuďom v domove.