Zimné radovánky


Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila akcia venovaná hrám na snehu so zameraním na rozvoj manuálnych zručností, predstavivosti a fantázie. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športe sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD poobliekali a vybrali na kopec v školskom areáli. Prežili popoludnie na čerstvom vzduchu, pričom si zasúťažili v spúšťaní sa na lopároch a stavaní snehuliakov a rôznych výtvorov podľa ich fantázie. Po ukončení akcie ich čakal v klubovniach teplý čaj a sladká odmena.