Category Archives: zakladna skola


Pyžamová párty


Dňa 30.1.2019 sa v Centre voľného času uskutočnila  akcia Pyžamová party. Tejto party sa zúčastnili deti z internátu. Podmienkou účasti bol vstup v pyžamách. Deti sa zabávali, súťažili, tancovali. Nechýbal stoličkový tanec,  tanečná hra sochy, aj tanec s balónmi. Na záver sme pripravili relaxačné aktivity. Akcia sa deťom páčila, všetci sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

read more

Dr.Klaun


#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Kinderland


Ďakujeme za sponzorský dar zábavnému centru Kinderland, v ktorom nám dňa 8. februára 2019 spestril deň zážitkom a zábavou. Deti mali možnosť zaplávať si v guľôčkovom bazéne, liezť po gumenej pavučine, vyskúšať si tobogán, šplhať sa po vysokej veži.

read more

Hry na snehu ŠMŠ, AUT


Zimné športy – hry na snehu Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila akcia z názvom Zimné hry – hry na snehu. Hier sa zúčastnili ŠMŠ a ZŠ autisti. Pre deti boli pripravené súťažné disciplíny : prenášanie snehu, hod snehovou guľou na cieľ, maľovanie na sneh, beh do kopca a hľadanie drievok. Po skončení súťažných disciplín boli deti ocenené za […]

read more

Slávik


Dňa 31.1.2019 sa konalo školské kolo v speváckej súťaži Slávik 2019. V úvode sa žiaci rozcvičili v dychových, hlasových a artikulačných rozcvičkách. Predstavila sa porota v zložení: Mgr. A.Sumegová, Mgr. V. Polhorská a PhDr. PaedDr. Z. Zátopková. Na začiatku nás povzbudili naši najmenší slávici zo špeciálnej materskej školy pod vedením Mgr. P. Parižovej a Mgr. Z. Kompanovej- Bolekovej , ktorí vystúpili […]

read more

Ľudské práva očami detí


Práva a povinnosti očami detí Každý človek by mal poznať základné ľudské práva a práva detí. Žiaci A variantu ich poznávali prostredníctvom zaujímavých aktivít a inovatívnych metód. Sledovaním prezentácie a besedovaním o téme sa dozvedeli, aké sú práva detí, aké povinnosti z nich vyplývajú. Spoločne sme sledovali krátke filmy, ktoré poukázali aj na nežiaduce následky porušovania práv dieťaťa. Žiaci debatovali, vyjadrovali […]

read more

Lyžiarsky výcvik


Lyžiarsky výcvik V dňoch 21.01.2019 – 25.01.2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku v Krušetnici, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2. ročníka OU SŠI v Námestove. Z hľadiska praktickej výučby boli žiaci veľmi aktívni a snaživí. Lyžiarsky výcvik zvládli všetci, každý podľa svojich schopností a možností. Počas teoretickej výučby si žiaci osvojili poznatky […]

read more

Vianočná besiedka


#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Vianočné tvorivé dielne AUT


#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ bty bty rbthdr btr dav bty bty dav dav bty
read more

Unifikovaný futbal krajín V4 Púchov


Dňa 6.12.2018 – 7.12.2018 sme sa zapojili do Vianočného turnaja v unifikovanom futbale krajín V4 v Púchove. Okrem nášho družstva tam bolo deväť futbalových tímov – Bytča, Košice, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Vtáčkovce, Považská Bystrica, ale aj družstvo z Maďarska. Najskôr sme hrali zaraďovacie zápasy. Podľa výsledkov sa družstvá rozdelili do dvoch divízií A,B. Naši hrali v […]

read more