Lyžiarsky výcvik


Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10. 02. – 14. 02. 2020 sa 19 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2.ročníka OU SŠI Námestovo zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku na Slanej Vode.

Počas týždenného pobytu na lyžiarskom výcviku sa naučili lyžovať všetci žiaci. Niektorým to šlo rýchlejšie, hlavne žiakom, ktorí už absolvovali lyžiarsky výcvik v 7. ročníku, iným zas pomalšie, pretože lyžovanie bola pre nich úplne nová činnosť. Všetci však boli veľmi usilovní a snaživí.

Počas teoretickej výučby získali žiaci teoretické poznatky zo základov lyžovania, prvej pomoci, úrazovej zábrany, oboznámili sa s bielym kódexom, výstrojom a výzbrojou lyžiara, druhmi snehu a voskovaním lyží.

V rámci kultúrnej a záujmovej činnosti mali žiaci pripravený pestrý program. Navštívili sme Aquapark v Dolnom Kubíne, chov lesných zvierat na Slanej Vode, organizovali sme rôzne súťaže a sledovali spoločne televízne programy vybrané deťmi.

Žiakom sa na LV veľmi páčilo, boli spokojní a domov si odnášali veľmi príjemné zážitky.