Školský výlet B variantu a Praktickej školy


 

 

10. júna 2016 sa žiaci i pedagógovia B variantu a praktickej školy vybrali na 35 kilometrov vzdialené čarovné miesto ležiace v podhorí Roháčov – Spálenej. Cieľom akcie bolo dozvedieť sa o spôsobe bývania a života v minulosti. Prostredníctvom animátorov a ich pútavého výkladu sme prežili pekné chvíle v ľudovej škole, mohli sme si vyskúšať tkanie kobercov, zdobili sme medovníčky, maľovali na sklo.