Vianočná besiedka ŠKD a ŠI


Vianočná besiedka

 

Žiaci ukončili činnosť v školskom klube v  kalendárnom roku 2018 vianočnou besiedkou. Celý týždeň sa niesol vo vianočnom duchu, vyrábali výrobky na školské vianočné trhy, piekli a zdobili medovníky, pripravovali vianočný program. Žiaci zo školského internátu mali slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila aj pani zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola a vlastným krátkym programom. Akcia prebehla vo vianočnom duchu, žiaci spolupracovali, navzájom si pomáhali a tešili sa, že si mohli spríjemniť tento predvianočný čas.